KONELUOVUTUS

Käytetään myös Livelink-kytkentään, jos eri sähköposti Livelinkiin syötä tekstikenttään

Huom. Tämä on ainoastaan ohjeellinen muistilista, ota huomioon konetyyppi ja paikallisista olosuhteista johtuvat erityispiirteet

Kone on toimitettu hyväksyttävässä kunnossa mukaan lukien kaikki kauppaan kuuluvat varusteet. Käytön, huollon ja turvallisuuden kannalta tarpeellinen opastus on annettu ja käyttäohjekirja käyty läpi.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Luovutuskuvan voi luovutuksen yhteydessä lähettää tästä

JCB-takuuehdot

Koneiden takuuaika on 12 kk myyntipäivästä lukien, käyttötuntimäärää ei ole rajoitettu.

Ostettujen varaosien takuuaika on pääsääntöisesti 6kk, muutamissa erikseen mainituissa tapauksissa kokonaisille komponenteille kuten vaihteistoille valmistaja myöntää 12kk takuun.

Takuuseen vaihdettujen osien takuuaika päättyy koneen takuuajan päättyessä.

Takuu kattaa varaosat ja työn ohjeaikojen mukaan normaalina työaikana. Takuu kattaa myös öljyjen ja muiden nesteiden lisäykset takuukorjauksen aiheuttaneen vuodon seurauksena.

Takuuseen vaihdetut osat ovat JCB:n omaisuutta ja ne tulee palauttaa Mateko Oy:lle Pirkkalaan.

Takuun saamisen edellytyksenä on:

-vaurio on syntynyt normaaleissa käyttöolosuhteissa takuun voimassaoloaikana
-valmistajan ja myyjän antamia käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu
-havaituista vaurioista tai viasta on viipymättä ilmoitettu JCB-huoltoon
-korjauksen on suorittanut koneen myyjä tai hänen valtuuttamansa JCB-huoltokorjaamo
-korjauksessa ja huollossa on käytetty alkuperäisiä JCB-varaosia ja tarvikkeita

Takuu ei kata:

-matka ja majoituskuluja
-määräaikaishuoltojen osia
-rahteja koneen kuljettamiseksi korjaamolle
-ohjeaikojen ylittäviä työtunteja (esim. koneen likaisuudesta tai lisälaitteista johtuvat)
-yli- ja/tai pyhätyökorvauksia
-seisonta-aikoja tai muita välillisiä kustannuksia
-epäpuhtaan tai sopimattoman polttoaineen, nesteiden ja voiteluaineiden tai näiden joukkoon joutuneiden ulkoisten epäpuhtauksien aiheuttamia vaurioita
-luonnollisesta kulumisesta ja onnettomuudesta aiheutuvia vaurioita
-väärinkäytöstä tai sopimattomista työlaitteista aiheutuvia vaurioita
-työssä käytettyjä osia, jotka eivät ole alkuperäisiä JCB-varaosia