Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Mateko Oy
Rekisterinpitäjä
Mateko Oy
Kimmo Saartoala
Varatoimitusjohtaja
040 9010 705
kimmo.saartoala@mateko.fi
Turkkirata 31
33960 PIRKKALA
Y-tunnus: 1069161-8
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja rekisterin käsittelijä
Mateko Oy
hanna.lehmus@mateko.fi
0409010749
Turkkirata 31
33960 PIRKKALA
Rekisterin nimi
Mateko-markkinointirekisteri (myöh. rekisteri)
Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointiin ja
tarvekartoituksiin.
Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä rekisteröidystä henkilöstä hallinnoidaan ja käsitellään seuraavia tietoja
– nimi
– posti- ja sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tarvekartoituksen keskeinen sisältö
– markkinointilupa – ja kielto
– em. tietojen keräämisen ja tallentamisen päivämäärä sekä siihen liittyvän
tapahtuman nimi
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot on pääosin peräisin Melba Digital Oy:n Asiakaspankista. Sen tietolähde on
puolestaan Suomen Asiakastieto Oyj:n rekisteri. Joitain tietoja on peräisin rekisterin pitäjältä
tai rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamansa yrityksen verkkosivuilta. Henkilö
poimitaan rekisteriin hänen roolinsa ja työtehtävänsä mukaisesti.
Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmannelle osapuolelle, muuta kuin sellaisissa
tarkoituksissa, että se on markkinoinnin teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä.
Tietojen säilytysaika
Rekisteröidyn tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin se on markkinoinnin kannalta
olennaista tai kunnes rekisteröity haluaa ne poistettavaksi. Kaikki tiedot poistetaan myös
siinä tilanteessa, kun rekisterinpitäjän ja rekisterin käsittelijän solmima yhteistyösopimus
päättyy. Rekisteriä pidetään yllä jatkuvin päivityksin, joten siinä yhteydessä poistamme
rekisteristä henkilöt, joiden rooli / työtehtävä ei enää vastaa markkinoinnin kohdentamista.
Rekisterin suojaus
Tietokannat, joissa rekisteriä hallinnoidaan on suojattu asiaankuuluvin toimenpitein.
Rekisteristä ei synny minkäänlaista fyysistä, suojattavaa aineistoa. Rekisterinpitäjä ja
-käsittelijä huolehtivat siitä, että tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on niiden
käsittelyyn osaamista sekä oikeus.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet pyytää itseensä rekisterissä
olevaa tietoa, vaatia sen oikaisua sekä poistamista. Kaikissa tapauksissa rekisteröidyn tulee
osoittaa luotettavalla tavalla olevansa rekisteröity henkilö. Pyyntöihin vastataan kohtuullisen
ajan kuluessa. Mikäli pyynnöt ovat toistuvia, on rekisterinpitäjällä ja -käsittelijällä oikeus
veloittaa pyyntöjen toteuttamisesta.
Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjällä ja -käsittelijällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta.
Tietosuojaselosteen tuorein versio on aina linkitetty mm. sähköiseen suoramarkkinoinnin
viesteihin.